Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Iłowo-osada

Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 15-02-2024 godz. 08:00 do 29-02-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Uwaga: Wydrukowany z systemu elektronicznego i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek w formie papierowej należy złożyć w wybranej szkole podstawowej do godz.15.00.

Data:
od: 01-03-2024 do 06-03-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Data:
od 07-03-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 07-03-2024 do 15-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Data:
od 18-03-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 15-03-2024 do 21-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Uwaga:

Wydrukowany z systemu elektronicznego i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek w formie papierowej należy złożyć w wybranej szkole podstawowej do godz.15.00 - nie dotyczy wniosków podpisanych profilem zaufanym

Data:
od: 22-03-2024 do 25-03-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Data:
od 26-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 27-03-2024 do 02-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Data:
od 03-04-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.