Pliki do pobrania
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówkizałącznik nr 1
Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiecezałącznik nr 3
Oświadczenie o zatrudnieniuzałącznik nr 2
Potwierdzenie woli przyjęciawzór
Instrukcje